Strona główna

Data wydarzenia: 06-10-2018
Szkolenie

Zaburzenia neurorozwojowe.

Rola neuropsychologa w diagnostyce i leczeniu chorób neurologicznych u dzieci.

 

Neuropsycholog Jolanta Tryfon

Specjalista psychologii klinicznej

Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Sobota godz.9.00 – 18.00

Niedziela godz. 8.00 – 17.00

 

       II część Szkolenia 20 godz. (planowana jesienią 2018)

termin zostanie podany wkrótce)

 

Wykłady połączone z warsztatami i prezentacją przypadków.

Zakres tematów:

  • Mózgowe porażenie dziecięce – rola psychologa w prawidłowej ocenie poziomu funkcjonowania.
  • Całościowe zaburzenia rozwoju – spektrum autyzmu, aspekty neuropsychologiczne, problemy diagnostyczne.
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia opozycyjno-buntownicze.
  • Rola neuropsychologa i neurologa w diagnozowaniu specyficznych trudności szkolnych.
  • Rodzina dziecka  z niepełnosprawnością.