Strona główna

Data wydarzenia: 21-04-2018
Szkolenie

Zaburzenia neurorozwojowe.
Rola neuropsychologa w diagnostyce i leczeniu chorób neurologicznych u dzieci.

Neuropsycholog mgr Jolanta Tryfon
Specjalista psychologii klinicznej
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Plan Szkolenia I część (20 godz.)
21-22 IV 2018
Sobota godz. 9.00 – 18.00
Niedziela godz. 8.00 – 17.00

Mocno zachęcamy, aby osoby zainteresowane szkoleniem, przywiozły ze sobą „trudne przypadki” i przygotowały pytania problemowe.

  • Zaburzenia neurorozwojowe – przyczyny, patomechanizmy.
  • Zaburzenia napadowe padaczkowe i nie padaczkowe u dzieci. Rola psychologa w diagnostyce i leczeniu – wprowadzenie teoretyczne i zajęcia warsztatowe, analiza przypadków.
  • Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, niepełnosprawność intelektualna – wprowadzenie teoretyczne i zajęcia warsztatowe, prezentacja przypadków.
  • Zaburzenia rozwoju mowy – proste opóźnienie rozwoju mowy, dyslalia, afazja rozwojowa, SLI – problemy diagnostyczne, rozważania teoretyczne, studia przypadków.
  • Terapia dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi: podstawy teoretyczne, dyskusja, omawianie problemów występujących w praktyce klinicznej.

Słowo o sobie; Jolanta Tryfon

„Jestem absolwentką UW Wydział Psychologii ze specjalnością neuropsychologia, pod kierunkiem prof. Kądzielawy.
Pracuję od 1991 roku, najpierw 6 lat w Klinice Neurologii dorosłych. Od 1999 roku w Klinice Neurologii IMIDz. Od 1998 roku jako specjalista neuropsycholog.
W klinice, głównie zajmuję się diagnostyką, dla potrzeb postawienia diagnozy medycznej (ścisła współpraca z lekarzami), oraz tzw diagnozą funkcjonalną dla ukierunkowania dalszych oddziaływań terapeutycznych. W każdej sytuacji, w proces diagnostyczno-terapeutyczny włączona jest Rodzina (wsparcie psychologiczne, psychoedukacja, ukierunkowanie pracy z pacjentem).
Pracuję z pacjentami neurologicznymi, w szerokim znaczeniu; zaburzenia rozwoju od wczesnego etapu, padaczka, wady mózgu, w tym choroby metaboliczne i genetyczne, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia rozwoju mowy, niepełnosprawność intelektualna, neurologiczne choroby autoimmunologiczne, bóle głowy, różnicowanie przyczyn tzw. organicznych i psychosomatycznych itp.

Chcę, korzystając z zaproszenia, podzielić się z Państwem swoim doświadczeniem zawodowym, w zakresie diagnozy jak i terapii neuropsychologicznej dzieci, przedstawić swoje wypracowane metody pracy z dzieckiem chorym i jego rodziną. Jednocześnie wskazać na pojawiające się pułapki i trudności w takiej pracy.”

 

Prowadzący:

mgr Jolanta Tryfon, specjalista neuropsycholog

Termin:

21 – 22. 04. 2018

Sobota w godz. 9.00 – 18.00

Niedziela w godz. 8.00 – 17.00

Miejsce: Kraków, ul. Sarego 18/1

Koszt udziału w I części szkolenia (21-22.04.2018r.) w zależności od terminu zgłoszenia:

termin zgłoszenia i wpłaty do 15 marca 2018 – 550 złotych,

termin zgłoszenia i wpłaty po 15 marca 2018 – 590 złotych.

email: neuropsycholog.boberplonka@gmail.com

tel.: 602 490 320