Strona główna

Kim jesteśmy?

mgr Marta Kuleta-Piotrowska
Psycholog, terapeuta wczesnej interwencji
dr n. hum.  Małgorzata Kuleta – Krzyszkowiak
psycholog, psychoterapeuta, superwizor interwencji kryzysowej
dr n. med. Waldemar Krzyszkowiak
specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Jak pracujemy?

 

Naszym celem jest przede wszystkim leczenie oraz pomaganie w różnego typu sytuacjach życiowych, konfliktach wewnętrznych i kryzysach psychologicznych, a także wspieranie w szeroko pojętym rozwoju i pomaganie w zmierzaniu do  podniesienia jakości życia poprzez zwiększanie kompetencji osobistych, umiejętności interpersonalnych i społecznych.

Głównym obszarem naszej działalności są konsultacje diagnostyczne (psychologiczne i psychiatryczne) oraz sesje psychoterapii (indywidualnej, rodzin i par oraz grupowej), prowadzone – w zależności od wskazań diagnostycznych i indywidualnych preferencji – w nurcie psychodynamicznym, humanistycznym, poznawczo-behawioralnym, systemowym bądź integracyjnym. Prowadzimy także spotkania pomagające w osiąganiu celów życiowych, zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego, treningi konkretnych funkcji psychicznych i umiejętności,  grupy wsparcia, a także kursy, szkolenia i superwizje dla profesjonalistów. Nieustająco sami uczestniczymy w treningach, szkoleniach, konferencjach, doskonaląc swoje umiejętności i zdobywając kolejne doświadczenia. Poszukując prawdy o sobie i świecie, kierujemy się rzetelnością i uczciwością.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i całościowo – najważniejszy jest on sam jako osoba, a nie zdiagnozowany problem; najważniejszą metodą  – dobra między nami  relacja stanowiąca podstawę udanej współpracy. Nasi klienci mogą liczyć na życzliwe, rozumiejące, pełne szacunku  traktowanie.

Pracujemy pod stałą superwizją przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków psychoterapeutycznych. Przestrzegamy kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Działamy dbając o wysoką jakość naszej pracy.

Wszystkich, którym bliskie jest integrity zapraszamy do współpracy.

 

Dlaczego integrity?

Integrity – wywodzi się z łacińskiego „integer” (całkowitość, niepodzielność) i oznacza zarówno spójność, całościowość, kompletność, jak i uczciwość, prawość, wiarygodność czy rzetelność w działaniu. Z filozoficznego punktu widzenia chodzi o to, by postępować etycznie – robić to, co jest właściwe, a nie co jest łatwe lub korzystne,  w każdym czasie i w każdej sytuacji, bez względu na konsekwencje, opinie innych czy chwilowy nastrój.  Z perspektywy psychologicznej ważna jest stałość Ja, gwarantująca stałość zachowań mimo zmian sytuacji i pełnionych ról społecznych. Konsekwencja taka wymaga stawienia czoła przeciwnościom, radzenia sobie z własnymi ograniczeniami i słabościami, a także z zakłócającymi emocjami, lękiem, winą czy wstydem.  Wiąże się z odwagą i odpowiedzialnością. Jest kwestią tożsamości i dotyczy poczucia pewności siebie – wierności sobie i wyznawanym wartościom. Oznacza bycie tym samym – autentycznym sobą, samoświadomym, intencjonalnym podmiotem, zdolnym do podejmowania wyborów i zadań, z szacunkiem wobec siebie i innych. Wiąże się z wiarą w siebie i zaufaniem wobec innych, poczuciem własnej wartości i ważności drugiej osoby, z doświadczeniem własnej mocy i wrażliwą troską o dobro innych. Wynika z jasnych i jawnych zasad postępowania, podporządkowanych wyznawanym wartościom zdrowego życia. Zdrowe życie – w naszym przekonaniu – polega na czymś więcej, niż na realizacji swojego wrodzonego potencjału, spełnianiu oczekiwań innych, życiu w zgodzie z normami przyjętymi w społeczeństwie czy robieniu wszystkiego, na co przyjdzie nam ochota. Nie wystarczy podążać za przyjemnościami czy słuchać swojego wewnętrznego głosu, który może być przecież wewnętrznym „oszustem”, któremu lepiej jest nie ulegać. Zniekształcanie rzeczywistości – zakłamanie prowadzi do autodestrukcyjnych i destrukcyjnych konsekwencji. Żyć zdrowo to żyć w  prawdzie, w zgodzie ze sobą, w kontakcie ze swoimi rdzennymi uczuciami, zakorzenionymi w cielesnym doświadczeniu, z poszanowaniem granic własnego Ja, prawem do popełnienia błędu i posiadania racji – z prawem do rozwoju. Tu się spotykamy. „Integrity to robić właściwe rzeczy, nawet jeśli nikt nie patrzy” (C. S. Lewis).

 

Gdzie pracujemy?

Pracujemy w lokalu przy al. Artura Grottgera 1/12A w Krakowie. Dysponujemy czterema pomieszczeniami do terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej. Posiadamy trzy gabinety i salę wykładowo – treningową.

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy wykwalifikowanych psychologów, psychiatrów oraz psychoterapeutów poszukujących gabinetów.