Strona główna

Konsultacje psychologiczne

Czym jest konsultacja psychologiczna?

Konsultacja psychologiczna to  pierwsze spotkania pacjenta z terapeutą, których celem jest dobranie najbardziej odpowiedniej, dostosowanej do problemu formy pomocy. W trakcie  spotkań konsultacyjnych zbierany jest szczegółowy wywiad dotyczący natury problemu, w rozmowie mogą pojawić się także pytania dotyczące historii życia oraz aktualnej sytuacji życiowej. Spotkania konsultacyjne stanowią punkt wyjścia do dalszej pomocy. Specjalista stara się sprecyzować naturę zgłaszanych trudności i zaproponować dalszy kierunek leczenia.

Kiedy warto skorzystać z konsultacji?

Każdy człowiek może przeżywać różnego rodzaju trudności natury emocjonalnej i osobistej, z którymi trudno jest sobie poradzić. Bywa, że trudności te przekraczają możliwości radzenia sobie z wyzwaniami życia codziennego, powodują wrażenie utraty kontroli nad własnym życiem.  Doświadczane problemy mogą nasilać przeżywanie przykrych emocji lub powodować dolegliwości psychosomatyczne.

Do najczęstszych przyczyn, będących powodem szukania specjalistycznej pomocy, należą:

 • obniżenie nastroju (uczucie smutku, przygnębienia, bezsilności, brak możliwości odczuwania radości)
 • kłopoty w radzeniu sobie ze stanami takimi jak wstyd, poczucie krzywdy, poczucie winy, poczucie osamotnienia, odczuwanie zmęczenia, braku sił
 • przeżywanie silnego niepokoju, lęku (przed konkretnymi sytuacjami np. zachorowaniem, śmiercią własną lub kogoś bliskiego, przed kontaktem z ludźmi, przed wystąpieniami publicznymi lub doświadczanie lęku bliżej nieokreślonego, trudnego do sprecyzowania)
 • dolegliwości somatyczne (bóle głowy, bóle brzucha, nadmierna potliwość, kołatania serca, duszności itp.)
 • zachowania autoagresywne
 • powtarzające się trudności w kontaktach z ludźmi (np. napady złości, tendencja do wchodzenia w konflikty lub izolowania się, poczucie odrzucenia)
 • nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków) oraz nasilające się zachowania nałogowe (hazard, nadmierne korzystanie z internetu, seksoholizm, zakupoholizm), które negatywnie wpływają na życie osobiste, kontakty z bliskimi i pracę zawodową.

Najczęstszą przyczyną powodującą niekorzystanie z pomocy specjalistycznej jest lęk.

Osoba, która podejmuje decyzję o wizycie u psychologa, zwykle doświadcza szeregu obaw i niepokojów. Mogą one dotyczyć wątpliwości, czy problem zostanie poważnie potraktowany i zrozumiany. Często pojawia się lęk przed negatywną oceną ze strony terapeuty lub obawa, że ktoś obcy będzie miał wiedzę dotyczącą ważnych, intymnych sfer życia, będzie znał słabe strony pacjenta. Te i inne lęki mogą powodować, że osoba nie decyduje się na skorzystanie ze specjalistycznej pomocy w nadziei, że problem sam się rozwiąże.  Taka postawa może powodować, że kłopoty będą się nawarstwiać, a niekorzystne mechanizmy radzenia sobie- utrwalać.

 

Konsultacje psychologiczno – pedagogiczne

Proponuję konsultacje psychologiczno –pedagogiczne  dla rodziców dzieci i młodzieży oraz nauczycieli w sprawie różnego rodzaju problemów związanych z wychowaniem dzieci oraz trudności związanych ze szkołą.

Pomagam w zorientowaniu się w problemie i przedstawiam możliwe drogi jego rozwiązania. Udzielam  wstępnych porad oraz ewentualnych wskazówek, co do możliwości dalszej pomocy. Konsultacja jest oczywiście okazją dla rodzica oraz nauczyciela do wyjaśnienia różnych wątpliwości oraz do zadawania wszelkich pytań dotyczących  trudności związanych z zachowaniem bądź nauką.

Zakres konsultacji dotyczyć może między innymi:

 • opracowania metod pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze
 • trudności w uczeniu się na różnych etapach edukacyjnych
 • omówienia sposobów mobilizowania dziecka do nauki
 • stresu i skutecznych sposobów radzenia sobie z nim w szkole
 • trudności funkcjonowania ucznia w grupie, agresji, napięcia, niskiej samooceny, zaburzenia nastroju, objawów psychosomatycznych, jak np. bóle głowy, bóle brzucha
 • rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień ucznia
 • opracowania możliwości radzenia sobie z trudnymi objawami ADHD
 • zaburzeń lękowych w postaci fobii szkolnej