Strona główna

Data wydarzenia: 30-03-2019
Warsztat

Dziedzictwo rodzinne – wsparcie czy utrudnienie w wychowaniu dzieci?

Cel warsztatu:

zrozumienie siebie i sił działających w rodzinie;
poznanie, czym jest dziedzictwo rodzinne i jakie pełni funkcje;
analiza genogramu własnej rodziny i odkrywanie znaczenia „mitów” rodzinnych;
sposoby zmagania się z dysfunkcjonalnymi przekazami;
wykorzystanie zasobów rodzinnych dla własnego rozwoju;
refleksje nad tym, co sami przekazujemy – chcemy naprawdę przekazać – naszym dzieciom.

Metody:
praca w grupie: dyskusja, warsztaty, genogram, wizualizacja

Miejsce:
Kraków, ul. Sarego 18/1

Termin:
30-31. 03. 2019
Czas trwania: 2 x 6 godz

Sobota i niedziela:
9.30 – 12.30 część I
12.30-13.30 – przerwa obiadowa
13.30-16.30 część II

Ilość osób w grupie: 10 -12

Koszt udziału w grupie: 300 zł

Osoby prowadzące:
dr Monika Wasilewska
dr Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak

Kontakt i zapisy:
e-mail: grupaintegrity@gmail.com