Strona główna

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa to spotkanie terapeuty (terapeutów) z grupą kilku (6-10) osób współpracujących ze sobą w przyjaznej atmosferze wzajemnego zaangażowania i zaufania.  Celem tego spotkania jest uzyskanie pożądanych zmian w zakresie psychospołecznego funkcjonowania (na poziomie myśli, uczuć, zachowań) i motywowanie jego uczestników do osobistego rozwoju. Podobnie jak w terapii indywidualnej, także i tu zwraca się uwagę na lecznicze znaczenie relacji międzyludzkich, a dodatkowo wykorzystuje możliwości i siłę, jaką daje grupa jako całość.

Do czynników leczących działających w grupie terapeutycznej zalicza się m.in. wzbudzenie nadziei i zniesienie wrażenia izolacji, poczucie więzi z innymi, podobieństwa i przynależności; doświadczenie bycia akceptowanym, wspieranym i wspierającym innych; pokonywanie starych obaw i oporów  oraz możliwość wypróbowania się w nowych sytuacjach i nowych rolach. W efekcie tego, zaangażowani uczestnicy psychoterapii grupowej mogą liczyć na takie korzyści, jak lepsze rozumienie siebie, poprawa samopoczucia i relacji z innymi w zakresie nawiązywanie i utrzymywania satysfakcjonujących kontaktów, większa pewność siebie i bardziej sprawne działanie w sytuacjach zadaniowych.

Psychoterapia grupowa jest ważną i skuteczną  metodą uporania się z własnymi problemami dla wszystkich tych, którzy są niezadowoleni z siebie i swojego życia, a jednocześnie odczuwają lęk przed otwarciem się i zaangażowanie w relacje ze światem. Doświadczenie, że nie jesteśmy sami, inni mają podobnie i są nam życzliwi okazuje się tutaj niezwykle pomocne.

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać” (Antoine de Saint-Exupery)