Strona główna

Data wydarzenia:
Szkolenie

Psychologiczne przygotowanie dla opiekunek/opiekunów i pielęgniarek/pielęgniarzy  osób starszych w Niemczech w języku niemieckim na poziomie specjalistycznym

Praca pielęgniarek/opiekunek jest źródłem obciążeń, których skutkiem są problemy dotykające wszystkich sfer życia. Częstym zjawiskiem występującym w tej grupie zawodowej jest wypalenie zawodowe związane z chronicznym przeżywaniem stresu. W związku z tym tak ważne jest nauczenie się radzenia sobie ze stresem w celu przeciwdziałania rozwojowi wypalenia zawodowego. W ramach tych zajęć omówione zostaną skuteczne sposoby radzenia sobie w sytuacji stresu.

Opieka nad osobami starszymi w Niemczech wymaga mówienia i rozumienia w języku ojczystym seniora oraz budowania relacji i sprawną komunikację z podopiecznym i jego rodziną.

Proponowane zajęcia mają również pomóc w nabyciu umiejętności komunikacji w języku niemieckim takich jak:

  • rozumienie seniora oraz budowanie relacji z nim i jego rodziną;
  • sprawna komunikacja z podopiecznym i jego rodziną;
  • rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych;
  • swobodne porozumiewanie się w języku niemieckim w sytuacjach dotyczących codziennego życia, takich jak zakupy w sklepie, aptece, umawianie wizyt u lekarza, wezwanie karetki w przypadku pogorszenia się samopoczucia podopiecznego.

Zajęcia są prowadzone na:

  • poziomie dla początkujących oraz na
  • poziomie dla średniozaawansowanych w nauce języka niemieckiego.

Osoba  prowadząca: Dr Eric Ender

Miejsce: Kraków, ul. Sarego 18/1

Kontakt: Dr Eric Ender
e-mail: eryk.ender@onet.pl  tel.: +48 730 481 113