Strona główna

Data wydarzenia:
Szkolenie

Zajęcia są przeznaczone dla psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek.

Intensywna opieka osobami chorymi wymaga dużego wysiłku na poziomie poznawczym, emocjonalnym i interpersonalnym. Właśnie z tego powodu celowe psychologiczne dbanie o siebie jest ważne dla psychologów, psychoterapeutów i pielęgniarek w celu utrzymania ich profesjonalnej sprawności, poprawy jakości życia oraz zapobiegania stresowi i wypaleniu.

Na zajęciach przedstawione zostaną skuteczne praktyki psychologicznego dbania o siebie w celu utrzymania zdrowia psychicznego na każdym etapie życia zawodowego.

 

 

 

Prewencyjne zarządzanie stresem

 Stres w życiu zawodowym

 • mechanizm powstawania stresu – radzenie sobie ze stresem
 • obciążenia pracą
 • wzorce behawioralne i emocjonalne związane z pracą – poznanie siebie
 • wypalenie zawodowe
 • równowaga między wymogami a zasobami

Dbanie o siebie- czynniki sprzyjające zdrowiu

 • Jak się czujesz? – Rozwijaj uważność
 • uważność na uczucia i myśli
 • pewność siebie
 • poczucie własnej wartości
 • poczucie własnej skuteczności
 • mój osobisty bilans energetyczny
 • wymagania wobec siebie jako źródło stresu
 • zmiana nastawienia / podstawowych przekonań
 • radzenie sobie ze złością
 • wyznaczanie granic
 • poszukiwanie wsparcia / delegowanie zadań
 • zarządzanie czasem
 • higiena snu
 • rekreacja
 • radość z życia

Celem tych zajęć jest również rozwój i doskonalenie sprawności językowych dotyczących zagadnień i słownictwa specjalistycznego z zakresu niemieckiego języka psychologicznego takich jak:

 • zrozumienie i analiza treści tekstu naukowego
 • pisanie tekstów naukowych
 • przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na wybrany temat pracy naukowej
 • branie udziału w dyskusji na tematy naukowe z zakresu psychologii
 • przygotowanie do pracy psychologicznej z pacjentem w języku niemieckim

Osoba  prowadząca: Dr Eric Ender

Miejsce: Kraków, ul. Sarego 18/1

Kontakt: Dr Eric Ender
e-mail: eryk.ender@onet.pl  tel.: +48 730 481 113