Strona główna

Data wydarzenia: 15-09-2018
Warsztat

Jak ułatwić dziecku z ADHD dzień w szkole? – uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów

Cele warsztatów:

  • Przedstawienie specyfiki ADHD
  • Rozpoznanie sytuacji problemowych i związanych z nimi trudnymi zachowaniami dziecka z ADHD
  • Opracowanie możliwości radzenia sobie z trudnymi objawami ADHD
  • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi
  • Umiejętność rozmawiania z dzieckiem z ADHD

 

Metody: praca w grupie

Miejsce: Kraków, ul. Sarego 18/1

Terminy: sobota od godz. 9 do godz. 16

  • 09.06.2018
  • 15.09.2018

Ilość osób w grupie:  10 – 12

Koszt udziału w grupie: 300 złotych

Osoba prowadząca: dr Eryk Ender