Strona główna

Diagnoza neuropsychologiczna

Neuropsycholog kliniczny to specjalista prowadzący diagnozę i terapię neuropsychologiczną, bada  związek między funkcjonowaniem mózgu człowieka a jego zachowaniem. Współpracuje w procesie diagnostyczno-terapeutycznym z różnymi specjalistami, szczególnie z neurologami, neurochirurgami, rehabilitantami oraz psychiatrami i psychoterapeutami.

Działania neuropsychologa są kierowane głównie do grupy osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (mózgu). Możliwe jest wczesne wykrywanie objawów charakterystycznych dla zmian pojawiających się w ośrodkowym układzie nerwowym, tym samym szybsze wdrożenie stosownego leczenia. Neuropsycholog kliniczny interesuje się zachowaniem człowieka m.in.; w aspekcie neurorozwojowym, zmian związanych z nabytymi dysfunkcjami mózgu, procesami starzenia się. Bardzo często objawy pseudoneurologiczne mogą wynikać z zaburzeń nerwicowych, depresyjnych czy osobowości. W takim różnicowaniu również konieczna jest diagnoza neuropsychologiczna.